ปลูกป่าทนแทน ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกไฟไหม้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จาก 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน ที่มีป่าไม้มีเพียง 3 ตำบล  คือ ต.ห้วยทราย และ ต.ร้องวัวแดง ต.ออนใต้ เขตติดต่อกับ อ.แม่ออน  ที่ผ่านมาตั้งเดือน ม.ค.- เม.ย. ได้ถูกไฟป่าลุกไหม้เสียหายเป็นวงกว้างจนเกินค่าของ PM2.5 ขึ้น สร้างความเดือดร้อนให้กับจังหวัดเชียงใหม่และ อำเภอใกล้เคียง เพราะเมืองท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นอย่างต้องเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

ต่อมาเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 พ.ค. 63 นายไกรสร  มหาวรรณ  (ประธานชมรม กำนัน ผญบ. ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  ได้กล่าวว่า ได้ร่วมกับ ผญบ. “ชาวบ้านใหม่” หมู่ 2 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนำโดย นายสนั่น เผือกพันธุ์ เจ้าหน้าที่พนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และเป็นพื้นที่ป่ารับผิดชอบ ได้นำเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกับชมรมกำนัน ผญบ. ชาวบ้าน “บ้านใหม่ร้องวัวแดง” ดังกล่าว ร่วมใจปลูกป่าต้นไม้ โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ในพื้นที่ ที่เกิดไฟไหม้เป็นพื้นป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งพื้นที่เป็นพื้นที่เกิดจุด Hotspot จึงได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ในเนื้อที่จำนวนหลาย 10 ไร่ ส่วนพันธุ์กล้าไม้ต่างๆกว่านับ 1,000 ต้น ปลูกไปตามพื้นป่า เพื่อให้ความชุ่มชื่นพื้นที่ป่าอย่างสมบูรณ์ หน้านี้เข้าฤดูฝนแล้ว ไม้ต้องไปรดน้ำ คืนธรรมชาติให้ผืนป่าต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!