มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมแจกอาหาร สู้วิกฤต Covid-19

วันที่ 23 พ.ค. 2563 นายวิโรจน์ เล็กกิจเจริญชัย รองประธานมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล คณะกรรมการ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมแจกอาหารกล่อง น้ำดื่ม อาหารแห้ง และมะม่วง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัส Covid-19 โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 11.30 น. (แจกทุกวัน) ในโอกาสนี้ ชมรมลานนา 39 ร่วมมอบเงินสนับสนุน นายสวัสดิ์ เจริญสุข ผู้บริหาร สุขสวัสดิ์ค้าไม้ ได้นำมะม่วงสายพันธุ์ มหาชนก จำนวนกว่า 2,500 กิโลกรัม เพื่อนำมาแจกให้ประชาชน ที่มารับแจกอาหารด้วย ณ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!