จังหวัดตาก เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายอำเภอท่าสองยางและหัวหน้าส่วนราชการ เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่นักเรียน จำนวน 200 ชุด 
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถุงยังชีพแก่นักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะทางวิชาการและการงานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาทางด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนแม่ระเมิง ตั้งอยู่บ้านแม่ระเมิง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 82 คน และมีนักเรียน จำนวน 1,342 คน เมื่อ 22 พ.ค. 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!