สมาคมครูแพร่ ยื่นหนังสือกับแม่เลี้ยงติ๊ก ส.ส.เอกการสนับสนุนร่างแก้ไข พ.ร.บ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม ผอ.ร.ร.บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2(สพป.แพร่ เขต 2) แพร่ นายกสมาคมครูแพร่ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมครูแพร่ ผู้แทนสมาชิกสมาคมครูแพร่ ได้เข้าพบแม่เลี้ยงติ๊ก นางศิริวววรรณ ปราศจากศัตรู รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดแพร่ ที่บ้านพักใกล้กับสี่แยกร่องหอง ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ และ เข้าพบนายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขตเลือกครั้งที่ 1 พรรคภูมิใจไทย ที่บ้านพัก ใกล้กับ หอประชุม อบจ.แพร่บ้านกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่


โดยสมาคมครูแพร่ ได้เข้าพบ ส.ส.แพร่ทั้ง 2 คน เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่าง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 พร้อมกับปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดแพร่ ในหลายประเด็น เช่น การจัดการศึกษาในช่วงไวรัสโควิด -19 การดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น อบจ. อบต. เป็นต้น ซึ่งท่าน ส.ส.ทั้งสองท่านรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นสมาคมครูแพร่ ได้เข้าพบและยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนจากนายกฤติเดช สันติวชิระกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ เขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคภูมิใจไทย ณ ที่ว่าการอำเภอลอง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 และนายพีระศักดิ์ พอจิต อดีตรองประธานสนช.คนที่ 2 สมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม นายกสมาคมครูแพร่ กล่าวกับ ผู้สื่อข่าวว่า สมาคมครูแพร่ได้ร่วมมือกับสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ซึ่งประกอบด้วย องค์กรครู 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย สหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูภาคกลาง ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาพันธ์ครูภาคใต้ ตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาการศึกษา ทั้งในด้านการบริหารจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษา ด้วยที่ผ่านมาจากคำสั่งหัวหน้าคณะความมั่นคงแห่งชาติที่ 19/2560ได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ในด้านการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในด้านงานบริหารบุคคลที่ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อน ล่าช้า การมีองค์คณะบุคคลในระดับพื้นที่ ตามโครงสร้างคำสั่งหัวหน้าคณะความมั่นคงแห่งชาติที่ 19/2560 ไม่สอดคล้องในเชิงการพัฒนาทั้งเจตนารมณ์การพัฒนาทางการศึกษาและเจตนารมณ์วิชาชีพ เป็นการรวมศูนย์อำนาจ ซึ่งผิดไปจากวิถีที่ยึดมั่นเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนผิดแผกไปจากรากฐานวิถีระบบประชาธิปไตยที่ยึดมั่นในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และเป็นเป้าหมายสำคัญของสังคมและประเทศชาติ

ทางคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรอง รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ และแก้ไขในสาระสำคัญๆบรรจุไว้ครบถ้วน ทางองค์กรวิชาชีพครูและองค์กรเครือข่ายได้ร่วมประชุมเห็นพ้องกันและ มีมติให้การสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

สมาคมครูแพร่ พร้อมด้วยองค์กรเครือข่าย และองค์กรวิชาชีพครู เช่น ชมรมครูผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมต่าง ๆ ใน 16 จังหวัด ภาคเหนือ ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือกับส.ส.แพร่ ขอให้การสนับสนุนผ่านร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ในชั้น สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบวิชาชีพอย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!