สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง เป็นเจ้าภาพโครงการ “จ.ลำปาง ร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19”

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพร่วมสนับสนุนอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ “โรงครัว” เทศบาลนครลำปาง ซึ่งคณะกรรมการสตรีชุมชนนาก่วมใต้ ประกอบอาหารกลางวันเมนู “ข้าวหมูแดงและไข่ต้ม” พร้อมแจกจ่ายให้ประชาชนภายใต้ โครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19”

โดย นางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และคณะ พร้อมด้วย นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นางละมัย บุญยงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ร่วมแจกจ่ายอาหารกลางวันให้กับประชาชนที่มารอรับ โดยได้จัดเตรียมสถานที่ จุดคัดกรอง และทีมงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวก เพื่อเลี่ยงการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ได้กำชับให้เข้มงวดในเรื่องของมาตรการป้องกันให้ดีที่สุด นอกจากนี้ นายอำเภอเมืองลำปาง ได้จัดส่งสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) มาอำนวยความสะดวก จำนวน 6 นาย เป็นประจำทุกวัน

เริ่มประกอบอาหารเวลา 07.00 น. บรรจุอาหารเวลา 10.30 น. จัดส่งอาหารโดยทีมงานฟู้ดแพนด้าลำปาง ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และแจกจ่ายอาหารสำหรับบุคคลทั่วไปที่เดือดร้อน ณ เทศบาลนครลำปาง ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จำนวน 300 ชุด ชุมชนนาก่วมใต้ประกอบอาหารเพิ่มเติม จำนวน 50 ชุด เทศบาลนครลำปาง โดย ชุมชนท่าคราวน้อย ประกอบอาหารเพิ่มเติมจากวัตถุดิบที่ได้รับการบริจาค จำนวน 220 ชุด คุณอุกฤษฏ์ ตันติวราพันธ์ (เฮียบู้โต๊ะจีน) ร่วมบริจาคกระเพาะปลาน้ำแดง จำนวน 100 ชุด สลัดน้ำแต้ม ร่วมบริจาคสลัด จำนวน 100 ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 770 ชุด นอกจากนี้ ร้านโนบิชา ร่วมบริจาคชานมไข่มุก จำนวน 46 แก้ว และการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ทุกวันๆ ละ 24 แพ็ค ตลอดโครงการฯ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ในเขตเทศบาลนครลำปาง ได้โปรดแจ้งมายังเทศบาลนครลำปางก่อนอย่างน้อย 1 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายสิ่งของ โดยจะต้องรักษาระยะห่างทางสังคม คัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพี่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และขอความร่วมมืองดใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหาร ติดต่อสอบถาม แจ้งความประสงค์ได้ที่ 054-237237 ต่อ 5203, 5204 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!