เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครทำงาน ช่วยผลกระทบโควิด-19

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 พ.ค 63 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ทำการอบรมและคัดเลือกผู้สมัครงาน ลงประจำกองการคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง กองการศึกษา และฝ่ายอำนวยการสำนักปลัด หลังเปิดรับสมัครงานในโครงการรับสมัครงานช่วยเหลือผู้ว่างงานผลกระทบจากโรคโควิด-19 เป็นการเฉพาะกิจ ซึ่งมีผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ สมัครเข้าทำงานกับทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 36 ราย แต่ทางเทศบาลสามารถรับเข้าทำงานได้เฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาล มีจำนวน 19 ราย
นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “ การรับสมัครคนงาน เข้าทำงานในเทศบาลในครั้งนี้ เป็นนโนยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อต้องการบรรเทาผลกระทบด้านรายได้ของประชาชนในท้องที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 มีระยะเวลาการจ้างงาน 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิ.ย – 30 ก.ย 63 เป็นลักษณะค่าตอบแทนอัตราค่าจ้างรายวัน ๆ ละ 260 บาท
ซึ่งตามระเบียบทางเทศบาลสามารถรับเข้าทำงานได้เฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเท่านั้น โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 19 ราย จัดแบ่งลงสายงานกองกิจการที่มีความถนัด และตรงตามสาขาวิชาเฉพาะที่เรียนจบมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!