รวมตัว “เรียนออนไลน์” จุดเดียวของหมู่บ้านที่มีสัญญาณ ปัญหาการศึกษาของเด็กไทย “บนดอย”

ในขณะที่เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ได้มีโอกาสเรียนออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านคอมพิเตอร์ ไอแพด เท็บเล็ต หรือทีวีดิจิทัล แต่ก็ยังมีเด็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้สะดวกกับการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้

ที่บ้านปางตอย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขา ประชากรที่นี้เป็นชาวเขาเผ่าลาหู่ ซึ่งมีทั้งหมด 50 ครอบครัว ซึ่งค่อนข้างมีฐานะยากจนมีโรงเรียนแห่งเดียว คือ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านปางตอย โดยมี นายจักรวรรดิ์ เตชะรินจ์ หรือครูสิน เป็นครูผู้สอนและดูแล ศูนย์การเรียนแห่งนี้

นายจักรวรรดิ์ เตชะรินจ์ หรือครูสิน ได้กล่าวว่า “ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านปางตอย ยังไม่เปิด ตามกำหนดคือ 1 ก.ค. เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งตอนนี้ การเรียนออนไลน์ของเด็ก ที่บ้านปางตอยนั้น ค่อนข้างลำบาก ภายในหมู่บ้านมีจุดเดียวที่มีสัญญาณ คือบนยอดดอย เด็กโตที่มีมือถือใช้แล้วก็จะขี่จักรยาน ขึ้นไปเรียนกันบนยอดดอย ซึ่งมีเพิงที่พัก ให้เด็ก ๆ ได้นั่งเรียนกัน แต่หากวันไหนฝนตก ถนนลื่น ก็จำเป็นต้องหยุดด้วยการเดินทางขึ้นไปยังยอดดอยลำบาก เพราะถนนยังเป็นดินลูกรัง ตนเองก็จะขึ้นไปดูแลการเรียนออนไลน์ของเด็ก ๆ อยู่เสมอ

ในส่วนของเด็กเล็ก ๆ ที่ยังไม่มีมือถือใช้ การเรียนในช่วงนี้ก็จะเป็นการนัดมาสอน โดยมีรุ่นพี่ที่โตแล้ว มาช่วยสอนเด็ก ๆ เป็นกลุ่ม 2-3 คน อาศัยอุปกรณ์การเรียนที่มีอยู่ เช่น โปสเตอร์การเรียนต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

อีกทั้งที่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านปางตอย ที่ตั้งอยู่ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนทางการศึกษา คือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สำหรับพกพาได้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในขณะนี้” ครูสิน กล่าว

สำหรับท่านที่ต้องการส่งความช่วยเหลือให้กับเด็กที่หมู่บ้านปางตอย ประสานติดต่อ ครูสิน 065-4974471 กันได้หรือติดต่อทาง ทต.ป่าไหน่ โทรศัพท์ 053-017567-8

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!