ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ (COVID-19)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้เดินทางมานิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ณ โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่แจ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!