อาชีวศึกษา จ.เชียงใหม่ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทำหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายประภากร วัชราคม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และนายถาวร เกียรติไชยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษา ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ของ นายวิศาล วัชรินทร์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และ นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!