มช.พัฒนาบุคคลากร กลุ่มภารกิจสื่อสารภาพลักษณ์ เสริมสร้างกลยุทธ์ ภาพลักษณ์องค์กร และประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง  ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ : กลุ่มภารกิจสื่อสารภาพลักษณ์ สามารถวิเคาระห์การเขียนข่าว การสร้างกรอบแนวคิดในการประชาสัมพันธ์ ทั้งในภาวะทั่วไปและภาวะวิกฤต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเขียนข่าวในเชิงกลยุทธ์ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก” ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร และด้านวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!