ป.ป.ส. ชี้กัญชาปนเปื้อนโลหะหนัก และยาฆ่าแมลง อันตรายต่อผู้เสพ !

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ปัญหาการลักลอบลำเลียงกัญชาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าไทย ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงรุนแรง เหตุจากความต้องการทั้งภายในประเทศและใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านลำเลียงไปยังประเทศที่สาม ขณะที่กลุ่มการผลิตปรับเทคโนโลยีการปลูก ทำให้ผลิตได้ตลอดไม่มีฤดูกาล โดยใน 8 เดือนแรกของปี 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) เจ้าหน้าที่จับยึดกัญชาระดับ 100 กก. ขึ้นไป ได้มากกว่า 30 ครั้ง รวมของกลางประมาณ 12.2 ตัน หรือ ร้อยละ 90 จากของกลางกัญชารวมทั้งประเทศ

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า เนื่องจากแหล่งปลูกกัญชาแหล่งใหญ่ อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงมีกัญชาถูกลักลอบลำเลียงข้ามแม่น้ำโขงเข้าไทยตามช่องทางต่างๆ ตลอดแนวตั้งแต่ จ.หนองคาย ถึง จ.มุกดาหาร แต่จากมาตรการสกัดกั้นที่เข้มงวดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี หน่วยเรือรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขง ตำรวจภูธรภาค 4 และฝ่ายปกครอง จึงทำให้มีกัญชามากกว่าครึ่งถูกยึดได้ตั้งแต่พื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขง

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวย้ำว่า กัญชาทั้งหมดที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศล้วนแต่มีสารปนเปื้อน ทั้งโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว และยังมียากำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลง รวมถึงเชื้อรา เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ของกลางกัญชา จึงได้นำมาตรวจพิสูจน์เพื่อใช้สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่จะนำไปศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้น ผู้ที่เสพกัญชา ไม่ว่าจะด้วยการสูบหรือใช้สารสกัดจากกัญชา ล้วนแต่มีความเสี่ยงที่จะได้รับสารปนเปื้อนอันตรายดังกล่าวเข้าสู่ร่างกาย

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวตอนท้ายว่า รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีแนวนโยบายผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ใดจะสามารถใช้กัญชาได้อย่างเสรี กัญชายังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ดังนั้น หากประชาชน หน่วยงาน/องค์กรใด มีความประสงค์จะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกัญชา ต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อนเท่านั้น

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดได้ หากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!