เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาวพิมพรรณ มานะจิต นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย และนางเยาวลักษณ์ ไพรขจรเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล นาหนองบัว , หนองปู่ยอด ในเขตเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!