สขจ.ชม.แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ขับขี่รถตุ๊กตุ๊กและรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้แบ่งปันความสุข โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก่ผู้ขับรถยนต์รับจ้างสามล้อ (ตุ๊กตุ๊ก) และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปัน และบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งสอบถามถึงผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และกำชับแก่ผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!