ผวจ.เชียงราย ประธานประชุม กก.ภาคเหนือ ตอนบน 2 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายนฤนาถ ปัญญาศิลป์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ครั้งที่ 2/2563
โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) จากห้องประชุมอูหลง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!