ครม.เห็นชอบ มีมติผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว อาศัยและทำงานในไทยถึง 31 ก.ค. 63 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ทั้งนี้ เนื่องจากตามประกาศกระรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน ผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย จะยังคงต่อเนื่องอีกชั่วระยะหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อคลดความเสี่ยงการกลับมาแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใหม่ จากแรงงานที่เดินทางเข้ามาใหม่ ลดความสุ่มเสี่ยงที่แรงงานบางส่วน จะเปลี่ยนเป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ลดสภาวะการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการที่ยังต้องจ้างแรงงานต่างด้าว รวมทั้งเพื่อประโยชน์ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ภายหลังจากการสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยจะออกประกาศกระทรวงตามมติ ครม. ต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!