ผบช.ภ. 5 ตรวจเยี่ยมโครงการตำรวจพันธุ์ดีของจังหวัดแพร่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.แพร่,พ.ต.อ.คมสัน พุ่มไพศาลชัย รอง ผบก.ภ.จว.แพร่ พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.แพร่ ได้ลงตรวจพื้นที่ในการจัดทำโครงการ ”ตำรวจพันธุ์ดี” ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ.ต.อิ.สวโรจน์ อินธนะวงษ์ชัย ผกก.สภ.ร้องกวางและคณะ ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พล.ต.ต. นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการตำรวจพันธุ์ดีของจังหวัดแพร่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติของ โครงการตำรวจพันธุ์ดี จังหวัดแพร่

โดยมี ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณะทำงานโครงการตำรวจพันธุ์ดี จังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โดย รับฟังแนวทางการทำงานของโครงการ หลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นมะเกี๋ยง ซึ่งเป็นพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ.
โครงการตำรวจพันธุ์ดีนั้น มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัว น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เสริมรายได้แก่ครอบครัว นำไปเผยแพร่ต่อประชาชนและชุมชนในพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!