ประธานกองทุนหมู่บ้านแม่ออ จัดประชุมคณะกรรมการและชาวบ้านเพื่อชี้แจงการจัดซื้อปุ๋ย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นางรุชนี กรนำโชค ประธานกองทุนหมู่บ้านแม่ออ หมู่ 4 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้เปิดประชุมชี้แจงเรื่องที่มีการร้องเรียนการจัดซื้อปุ๋ยในงบประมาณ 2 แสนบาท โดยมีนายบุญทวี พรรณงามตา กำนันตำบลแม่ยวมน้อย และ นายบุญชัย กมลแย้มเสรี ผู้ใหญ่บ้านแม่ออ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

ในการประชุมดังกล่าว ทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ได้มีการชี้แจงเรื่องการจัดซื้อปุ๋ย ว่า ก่อนหน้านั้น ทางราษฎรในหมู่บ้านได้มีความต้องการถังเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ (แท็งค์) เนื่องจากระบบน้ำประปาในหมู่บ้านยังไม่ดีพอ บางครั้งมีการขาดแคลนน้ำ ซึ่งทางคณะกรรมการได้ปรึกษากันแล้วเห็นว่าหากจัดซื้อถังน้ำขนาดใหญ่ ในงบประมาณดังกล่าว ราษฎรจะได้รับถังน้ำฯ ไม่เพียงพอเนื่องจากเกินงบประมาณ ทำให้ทางคณะกรรมการเปลี่ยนไปซื้อปุ๋ยแทน

ซึ่งในช่วงดังกล่าวเป็นจังหวะสุดท้ายที่หากไม่จัดซื้อใดใด งบกองทุนก็จะตกไป ด้วยความกลัวว่างบประมาณจะตกทำให้รีบจัดซื้อปุ๋ย โดยไม่ได้จัดประชุมชี้แจง ประกอบกับเป็นช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 มีการห้ามประชุมหรือชุมนุมคนหมู่มาก ทำให้ไม่ได้จัดประชุม ส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านเข้าใจผิดว่ามีการทุจริตและมีการอ้างว่ามีการจ่ายเงินให้หน่วยงานรัฐ ซึ่งในที่ประชุม ได้เข้าใจและเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อน ล่าสุดราษฎรในหมู่บ้านทุกคนพอใจต่อการชี้แจงของในที่ประชุมแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!