“จุรินทร์” พบปะและมอบสิ่งของช่วยเหลือสมาชิกสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า 

วันนี้ (6 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. ที่ อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบสิ่งของยังชีพและข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่สมาชิกสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งประกอบด้วยผู้ขับรถซาเล้ง รถเร่ รถปิคอัพ รถสามล้อและสี่ล้อ ที่มีอาชีพเก็บขยะรีไซเคิลขาย จำนวนกว่า 500 คน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง

เช่น จังหวัดน่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง และตาก เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รวมถึง การประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิว จนส่งผลทำให้ไม่สามารถออกไปเก็บของมาขายได้ตามปกติและขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพ

โอกาสนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องผู้ขับรถซาเล้งที่มาร่วมงานในครั้งนี้  และกล่าวถึงปัญหาการรับซื้อกระดาษรีไซเคิล ที่ช่วงก่อนหน้านี้ ผู้เก็บขยะรีไซเคิล ประสบกับปัญหาราคารับซื้อกระดาษตกต่ำ จนร่วงลดลงมาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 50 สตางค์ จากปกติที่ขายได้สูงกว่านั้น แม้ราคาจะมีการขยับขึ้นจนขณะนี้สามารถขายได้ในราคาเฉลี่ย 3 บาทต่อกิโลกรัม แต่เนื่องจาก ราคา ขึ้น ลง ตลอดเวลา โดย รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้ให้การยืนยันกับสมาชิกว่า จากนี้ไปจะมีการควบคุมราคาการรับซื้อกระดาษรีไซเคิล โดยอย่างน้อยจะต้องให้มีการรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่า 2 บาทต่อกิโลกรัม  เพื่อให้ผู้เก็บขยะรีไซเคิลขายมีรายได้จากการเก็บขยะไปขายเพิ่มมากขึ้น

 

ซึ่งจากการสอบถามผู้เก็บขยะขายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ขณะนี้บางรายสามารถเก็บกระดาษรีไซเคิลไปขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 2.50 บาท ถึง 3.50 บาท นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนี้แล้ว ยังอยากเชิญชวนให้ผู้เก็บขยะรีไซเคิลที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า ได้เข้ามาลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม  เพื่อเป็นการจัดระเบียบ รวมถึงหากมีการช่วยเหลือต่าง ๆ เข้ามา ก็จะสามารถให้การช่วยเหลือได้ง่าย และจะได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงกัน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!