8 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็น “วันทะเลโลก” หรือ “World Oceans Day”

วันที่ 8 มิถุนายน ถือเป็น ‘วันทะเลโลก’ World Oceans Day จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล โดยในปีนี้มีหัวข้อการจัดงานว่า Innovation for a Sustainable Ocean : นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร เพื่อให้ได้ตระหนักถึงธรรมชาติให้มากขึ้น

โดย ‘วันทะเลโลก’ เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล

คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล

ร่วมแสดงความคิดเห็น