ปฏิทินเปิดเทอม 34 สถาบันอุดมศึกษา เปิด-ปิดต่างกันเพียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แจ้งปฏิทินปีการศึกษา 2563 ของ 4 สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ประชุม มีมติในแต่ละแห่งเผยแพร่ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง 8 ก.ค. 63 – 1 พ.ย. 63 ภาคเรียนที่ 2 ระหว่าง 23 พ.ย. 63 – 5 เม.ย. 64, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง 8 ก.ค. 63 – 2 พ.ย. 63 ภาคเรียนที่ 2 ระหว่าง 16 พ.ย. 63 –  22 มี.ค. 64, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง 24 ส.ค. 63 – 26 ธ.ค. 63 ภาคเรียที่ 2 ระหว่าง 2 ม.ค. 64 – 16 พ.ค. 64, มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง 29 มิ.ย. 63 – 2 พ.ย. 63 ภาคเรียนที่ 2 ระหว่าง  23 พ.ย. 63 – 29 มี.ค. 64 เป็นต้น

ผู้บริหารสถานศึกษา ในเชียงใหม่ ระบุว่า “ปฏิทินปีการศึกษา 2563 ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ค่อนข้างแตกต่างกันมาก บางแห่งเปิดเรียนภาค 1 ตั้งแต่ 8 มิ.ย.นี้แล้ว เช่น มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัยมี 3 ภาคเรียนก็มี เช่น ม.วัยลักษณ์, ม.เทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น บางส่วนเปิดเทอมช่วงสิงหาคมก็มาก”

ทั้งนี้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 4 เครือข่าย ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย, สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง พิจารณาดำเนินการตาม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือ ในแนวทางเลื่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามเหมาะสม พร้อมวางมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษา ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยลดเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย สามารถแบ่งจ่ายได้ไม่เกิน 4 งวด ในแต่ละภาคการศึกษา งดเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาทิ ค่าขอคืนสภาพนักศึกษา ค่าปรับชำระเงินบำรุงการศึกษาหลังกำหนด ค่าเอกสารหนังสือรับรองต่าง ๆ และค่าสมัครเข้าศึกษา ส่วนนักศึกษาที่ชำระเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายไปแล้ว ให้นำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ เป็นต้น

โดยผู้ปกครองและนักศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับการช่วยเหลือได้จากมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ หรือที่ยืนยันสิทธิประสงค์จะเข้าเรียน “ประการสำคัญ การจัดการเรียนการสอน ควรพิจารณารูปแบบที่ช่วยลดผลกระทบนักศึกษาให้มากที่สุด มีคุณภาพ สร้างโอกาส ตามสาขา คณะที่เลือกศึกษา ในตลาดแรงงานในอนาคต”

ด้าน ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในฐานะผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส เปิดเผยว่า ตามที่ ทปอ.ได้เปิดรับสมัครทีแคส รอบ 4 (แอดมิชชั่น 2) ระหว่างวันที่  7-20 พ.ค. 63 โดยเปิดให้ยืนยันสิทธิตั้งแต่วันที่ 29-30 พ.ค. 63 นั้น ทปอ.ได้ประกาศผลคะแนนและเปิดระบบให้ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิแล้ว

กรณีมีผู้สมัครบางรายแสดงความคิดเห็น ว่าคะแนนของตัวเองที่เลือกคณะ หรือสาขานี้ มีคะแนนไปสูงกว่าทีแคส ปี 2562 แต่ทำไมถึงไม่ผ่านการคัดเลือก และเรียกร้องอยากเห็นคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดในแต่ละสาขาวิชานั้น ขอชี้แจงว่าเป็นเพราะการคัดเลือกทีแคส ปี 2563 คะแนนในบางคณะ/สาขาวิชาสูงขึ้น โดยปกติแล้ว ทปอ.จะประกาศผลคะแนนเมื่อสิ้นสุดกระบวนการทั้งหมด ในส่วนของการเปิดรับสมัคร ทีแคส รอบ 5 รับตรงอิสระ แต่ละมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดรับสมัครนั้น ทปอ.ได้ขอขอความร่วมมือให้แต่ละมหาวิทยาลัย เริ่มประกาศเปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 มิ.ย. 63 นี้แล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!