ศบค.เปิดร่างคลายล็อกดาวน์ เฟส 4 ร้านอาหารขายเหล้า-เบียร์ได้ “คอนเสิร์ต-รร.นานาชาติ-กวดวิชา-สปา”เปิดได้

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.

วันที่ 10 มิ.ย. 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ มาตรการผ่อนปรน ระยะ 4 กลุ่มกิจกรรมมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นฉบับร่างวันที่10 มิ.ย. 63 เผยว่า วันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณากำหนดมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีการประชุมกันหลายกระทรวง

สำหรับกิจกรรมที่จะผ่อนคลายในระยะที่ 4 ที่มีความเสี่ยงสูง มีอยู่ 3 กิจกรรม คือ 1.การผ่อนผันการใช้อาคารของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 2.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และ3.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

กลุ่มที่ 1 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่

จะผ่อนผันให้โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชาเปิดได้ รวมถึงหน่วยงานราชการและกำกับของรัฐสามารถจัดอบรม ประชุม สัมมนาได้ แต่ยังคงมีมาตรการเสริมในการกำกับดูแล

กลุ่มที่ 2 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

ก.ผ่อนผันให้ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร ไม่รวมสถานบริการ ผับบาร์ คาราโอเกะ สามารถขายและนั่งดื่มสุรา หรือแอลกอฮอล์ในร้านได้ แต่ห้ามมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย และต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ทั้งมาตรการหลักและเสริม รวมทั้งต้องลงทะเบียนเข้า-ออกในแอปไทยชนะด้วย ซึ่งจะมีคู่มืออย่างละเอียดออกตามมาอีกครั้ง

ข.สถานพัฒนาเด็กประถมวัย ศูนยฺเด็กเล้ก สถานรับเลี้ยงเด็กรายวัน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน

ค.ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ โรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สถานที่ราชการเพื่อการจัดประชุม อบรม สัมมนา งานเลี้ยง จัดอีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า จัดประกวด แข่งขันกีฬา งานแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี แต่ต้องมีการเว้นระยะห่างกันที่มีระเบียบ ต้องลดการแออัด

ง.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง กรณีเป็นกลุ่มเล็ก เข้าชมเป็นรอบ

จ.การขนส่งสาธารณะ รถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ รถตู้ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน อาจให้นั่งติดกันได้ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน70% ของความจุผู้โดยสารตามมาตรฐาน

กลุ่มที่ 3 เรื่องของกิจกรรมการออกกำลังกาย สันทนาการ

ก. กองถ่ายทำภาพยนตร์ วีดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ รวมทุกแผนกแต่ไม่เกิน 150 คน มีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน อย่างไรก็ตามมีในส่วนของพิธีการที่ใส่แต่เฟซชิลด์อย่างเดียว ไม่ควรทำ ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย เพราะเฟซชิลด์อย่างเดียวไม่ช่วยเรื่องการกระจายของเชื้อโรค แต่ถ้าใส่หน้ากากอนามัยอย่างเดียวจะช่วยได้

ข.สถานประการเพื่อสุขภาพ สปา ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำ แต่ยังยกเว้นกิจการ อาบอบนวด

ค.สวนสนุก สนามเด็กเล็ก สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ ยกเว้นบ้านบอลในสวนสนุก ในห้างฯ ยังไม่อนุญาต

ง.สถานกีฬากลางแจ้ง โรงเรียนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย จัดการแข่งขันไม่มีผู้ชม และต้องลงทะเบียนการแข่งขัน

จ.สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย

ฉ.ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงมหรสพ สวนสนุก แต่ร้านเกมภายนอกไม่ได้ และกำนดเวลาเล่นเกมไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน

“ย้ำว่า ยังเป็นฉบับร่าง ทางผอ.ศบค. คือท่านนายกฯให้นำมาเรียนให้ทุกท่านทราบ รายละเอียดจะมีการปรับเปลี่ยนยกเลิก หรือเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับ ศบค.ชุดใหญ่ที่จะมีการประชุมกันในวันที่ 12 มิ.ย. 63 นี้อีกครั้ง” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าว

ส่วนบรรยากาศ ร้านอาหารขายเหล้าเบียร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการต่างๆ ก็เริ่มเข้ารับการอบรบถึงมาตรการป้องกันต่างๆ หากคลายล็อคได้ อย่างไรก็ตาม็ต้องติดตามผลของการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะกิจ มาตรการผ่อนปรนระนะ 4 กลุ่มกิจกรรมมีความเสี่ยงสูงในวันที่ 12 มิ.ย. 63 นี้อีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น