เข้าชม ฟรี ! เตรียมเปิดสวนสัตว์ในสังกัดทั่วประเทศ เริ่ม 15 มิ.ย. ถึง 30 มิ.ย. 63 ย้ำเตือน ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น !!

12 มิถุนายน 63 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว การเปิดสวนสัตว์ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ทั่วประเทศ  กล่าวในการแถลงข่าวว่า  ตามที่รัฐบาลได้ประกาศผ่อนปรนให้กลุ่มกิจการประเภทต่างๆ 14 กิจการ คลายล็อคในระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สวนสัตว์เป็นหนึ่งในกลุ่มกิจการตามที่รัฐบาลประกาศ ซึ่งถือเป็นข่าวดีของคนไทย ดังนั้น องค์การสวนสัตว์ ได้กำหนดแผนการเปิดให้บริการสวนสัตว์ทุกแห่ง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นี้  และเพื่อเป็นการคืนความสุข ให้แก่ประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้เที่ยวชมสวนสัตว์ ฟรี ทั่วประเทศ ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี  สวนสัตว์เชียงใหม่  สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น  และ สวนสัตว์อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2563

โดยการเที่ยวชมสวนสัตว์วิถีใหม่ ได้มีการเตรียมพร้อมในการเข้าชมสวนสัตว์ โดยมีมาตรการที่องค์การสวนสัตว์กำหนดไว้รองรับการเปิดบริการ การเที่ยวชมสวนสัตว์ในวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพ มีดังนี้

 1. มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่สวนสัตว์
 2. กำหนดทางเข้าออกทางเดียวสำหรับผู้รับบริการ โดยมีจุด Check in – Check out
  ผ่าน ไทยชนะ.com
 3. เปิดให้สำรองบัตรเข้าชมล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือ โทรศัพท์
 4. กำหนดจุดเว้นระยะห่างทุกจุดบริการภายในสวนสัตว์ตามมาตรการควบคุมโรค ได้แก่ บริเวณจุดซื้อบัตรเข้าชม จุดยืนชมสัตว์ รถนั่งบริการเที่ยวชม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 5. มีจุดวางแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณจุดต่าง ๆ รอบสวนสัตว์
 6. เน้นการเปิดให้บริการส่วนจะแสดงกลางแจ้ง และงดกิจกรรมภายในอาคาร
 7. มีเจ้าหน้าที่บริการที่บริเวณจุดทางออก และจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียน Check out
 • เพื่อเป็นการลดความแออัด ของ การเที่ยวชมสวนสัตว์ ในระยะแรก ( ในช่วงวันที่ 15 -30 มิถุนายน 2563 ) และในช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง
 • สวนสัตว์ทุกแห่ง จำกัด จำนวนผู้เข้าชม ไม่เกินวันละ 2000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 08.00 – 12.00 น.1000 คน แบ่งเป็นช่วงบ่าย 12.00 – 17.00 น.
 • จองเข้าชม ล่วงหน้า ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ แอปพลิเคชั่น ในเวบไซต์ ของสวนสัตว์

https://www.eventpop.me/e/9040/zoothailand

หรือ ติดต่อ ผ่านทางโทรศัพท์ ดังนี้

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เบอร์ติดต่อ 038-318-444  โทรสาร 038-318-400
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ เบอร์ติดต่อ 053-221-179  โทรสาร 053-222-283
 • สวนสัตว์นครราชสีมา เบอร์ติดต่อ 083-372-0404  โทรสาร 044-734-531
 • สวนสัตว์สงขลา เบอร์ติดต่อ 074-598-555  โทรสาร 074-598-840
 • สวนสัตว์อุบลราชธานี เบอร์ติดต่อ 045-252-761  โทรสาร 045-252-762
 • สวนสัตว์ขอนแก่น เบอร์ติดต่อ 086-455-6341

ซึ่งตลอดเวลาจากเหตุการณ์วิกฤติโควิด (COVID-19) ที่ผ่านมา ทุกสวนสัตว์ในสังกัดได้ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์เป็นอย่างดี และถือโอกาสในช่วงปิดให้บริการสวนสัตว์ดำเนินการ Big Cleaning ทุกสวนสัตว์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว ต่อไป และนอกจากภารกิจการอนุรักษ์ วิจัยพันธุ์สัตว์ป่า ให้การศึกษาแล้ว สวนสัตว์ยังคงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น