จัดหางานเชียงใหม่ นำร่องบริการจัดหางานรูปแบบใหม่ ใช้งานง่าย ทั้งนายจ้างและคนหางาน

นายสุธรรม  บัวแก้ว  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  กรมการจัดหางานได้พัฒนารูปแบบการให้บริการจัดหางานผ่านเว็บไซด์ Smartjob.doe.go.th ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำรงชีวิตของประชาชน (New Normal) โดยการให้บริการจัดหางานรูปแบบใหม่ (Smart Job Wallet) ผ่านมือถือ Smart Phone ซึ่งนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถแจ้งตำแหน่งงาน ค้นหาผู้สมัครงานที่ตรงกับความต้องการได้ทั่วประเทศ  และคนหางานสามารถค้นหาตำแหน่งงาน และสมัครงานได้ด้วยตนเอง ระบบจะส่งข้อมูลให้กับนายจ้างเพื่อเรียกสัมภาษณ์งานโดยอัตโนมัติ และหากมีตำแหน่งงานที่ตรงหรือสอดคล้องกับคุณสมบัติ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังมือถือของทั้งผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อให้นายจ้างเรียกไปสัมภาษณ์งานได้ทันที ซึ่งตอบโจทย์ความสะดวกที่สามารถใช้ได้หลากหลายบริการ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

ระบบปฏิบัติการ Android

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My wallet และคลิก “ติดตั้ง”
  2. เปิดแอปพลิคชั่น My wallet
  3. แตะที่ + มุมล่างด้านขวา
  4. เลือกปุ่ม Tap to Activate your Camera to เพื่อทำการ เปิดหน้าสแกนบัตร
  5. สแกน QR Code เพื่อรับบัตรในเว็บ smartjob.doe.go.th

ระบบปฏิบัติการ iOS

  1. เปิด “กล้องถ่ายรูป” ในอุปกรณ์ของคุณ
  2. สแกน QR Code เพื่อรับบัตร
  3. ระบบจะเปิดแอปพลิเคชัน Wallet อัตโนมัติ
  4. กดปุ่ม Add เพื่อเพิ่มบัตรดิจิทัลเข้า Wallet

ทั้งนี้ ก่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My wallet ผู้ใช้บริการจะต้องทำการลงทะเบียนในเว็บไซด์ Smartjob.doe.go.th ก่อน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องที่ให้บริการจัดหางานรูปแบบใหม่

จึงขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนหางานใช้บริการจัดหางานรูปแบบใหม่ (Smart Job Wallet) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2744-6  ทุกวันเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!