มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ระยะ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2

โครงการอว.สร้างงาน เฟส 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2  ซึ่งเปิดรับสมัครประชาชนจ้างงาน
จำนวนทั้งหมด 481 อัตรา แบ่งเป็นทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 310 อัตรา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 165 อัตรา
และทำงานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีก 6 อัตรา โดยจะได้รับค่าตอบแทน 3 เดือน เดือนละ 9,000 บาท พื้นที่จ้างงานในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2563
ประกาศผล ภายในวันที่ 29 มิถุนายน2563
วันรายงานตัวปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2563

คุณสมบัติ

1.ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ ๆ
2.เป็นผู้ว่างงาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่น ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ

ช่องทางการสมัคร
เว็บไซต์ www.dhrm.cmru.ac.th  หรือคลิก  https://bit.ly/3dsqDHD

ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน
กองบริหารงานบุคคล อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น B1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์แม่ริม 0 5388 5330
ผู้ประสานงาน คุณสุทิวา พิมสาร 088 266 7773
คุณกมลรัตน์ แสนใจงาม 095 145 1606

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย สป.อว. โทร 02 610 5330 31

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!