มช. รับสมัครลูกจ้างโครงการ อว.จ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครลูกจ้างในโครงการ อว.จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 จำนวน 50 อัตรา โดยมีค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 รหัสโครงการ 173 ต้นแบบระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 สำหรับนิคมอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน 2019 ซึ่งจะเป็นผู้ร่วมดำเนินการในลักษณะการช่วยงาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดำเนินการในชุมชนเมือง และชุมชนชนบท

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 24 มิถุนายน 2563 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในตำบลและอำเภอรอบเขตนิคมอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ต้องเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีภูมิลำเนาและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ต้องไม่ได้ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

รายละเอียดการรับสมัคร สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการสมัคร
https://hr.oop.cmu.ac.th/employment/doc/manual.pdf
ช่องทางการสมัคร https://hr.oop.cmu.ac.th/employment/
เลือกโครงการ รหัส 173

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!