พาน้องหมา…น้องแมว มารับการฉีดวัคซีนฯ ตามหน่วยบริการเคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ไม่ให้เกิดการติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง นำสุนัขและแมว มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามสถานที่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการลงทะเบียน และต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารับการบริการด้วย ณ ชุมชนสามดวงสามัคคี จ.ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น