ททท. สำนักงานน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวภาครัฐภาคเอกชน จัดกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านพาเที่ยว ไหว้พระ สุขกาย สุขใจ สไตล์ New Normal

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดย ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงานน่าน เปืดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน ร่วมกับสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน (ทกจ.น่าน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั้งยืน สำนักงานพื้นที่พี่เศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6) สถานีตำรวจท่องเที่ยวน่าน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน (สธน.) และ หอการค้า จังหวัดน่านกำหนดจัดกิจกรรมท่องเที่ยวนำร่องฟรี 40 ท่าน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านในช่วงประเพณีวันเข้าพรรษา ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2563 ภายใต้มาตรฐานสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็น การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชั้นในจังหวัดน่าน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เส้นทางท่องเทียว-แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ของจังหวัดน่าน ในมุมมองที่ไม่เคยพบ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่มีความสวยงามมากกว่าฤดูกาลใด ๆ ภายใต้แนวทางการกระตุ้นฟื้นฟูตลาดการท่องเทียว หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและเจ้าของแหล่งท่องเทียวดำเนินการให้บริการตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังที่ภาครัฐกำหนด

ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงานน่าน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผู้ทึ่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานน่าน โทรศัพท์ 0 5471 1217 – 8 ในวันและเวลาราชการ ททท. สำนักงานน่าน อีเมล์หรือทาง Facebook [email protected]
กิจกรรมท่องเที่ยวน่านพาเที่ยว ไหว้พระ สุขกาย สุขใจ สไตคนล์ New Normal เนื่องในวันเข้าพรรษาไหว้พระขอพร วัดหนองแดง ชมวิหารไทลื้อเก่าแก่ 200 ปี ชมต้นดอกเทียนพระพุทธเจ้าหนึ่งเดียวในไทย วัดพระธาตุจอมกิตติ ทิวทัศน์สวยงาม สุขกาย สุขใจกับแสงทองรีสอร์ท ชมบรรยากาศทุ่งนา บ้านศิลปินหอศิลปะภักดีชมงานศิลปะมากมาย ชมพิพิธภัณฑ์การผลิตเครื่องเงินดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่ ช้อปปิ้ง เลือกซื้อเครื่องเงิน กินของอร่อยที่ร้าน โกไฮโอ้ พร้อมถ่ายภาพสไตล์ Gohio

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!