อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง พร้อมรับนักท่องเที่ยว ในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายบัญชา รามศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง ได้พร้อมที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ จะเปิดเฉพาะจุดชมวิวดอยกิ่วลม ที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ส่วนโป่งน้ำร้อนท่าปาย กับน้ำพุร้อนโป่งเดือด ยังปิดอยู่ ถ้าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ภาวะปกติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช จะพิจารณาเปิดการท่องเที่ยวที่อื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ก็ต้องผ่านความเห็นชอบของทุกฝ่าย เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งภาคประชาชนด้วย

โดยเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ภายใต้สโลแกน “การท่องเที่ยววิถีใหม่ ป้องกันโรคภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (New Normal) ซึ่งในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นี้ จะมีการทดสอบความพร้อม การเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (Test Readiness) โดยมีขึ้นตอนดังนี้
1. มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว โดยให้จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน  “QueQ Papplication”
2. เมื่อเดินทางมาถึงอุทยาน ให้นักท่องเที่ยวแสดงรหัสการจองต่อเจ้าหน้าที่
3. เข้าสู่ระบบคัดกรอง COVID-19 สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดไข้
4. ลงทะเบียนเข้า (Check in) ใน “ไทยชนะ Application” หรือลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียน ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
5. ชำระค่าบริการ
6. เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ตามวิถีใหม่ (New Normal) โดยเว้นระยะห่าง (Social Distancing) สวมหน้ากาก (Masked) ล้างมือบ่อย ๆ (Wash hands)
7. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ลงทะเบียนออก (Check out) ทุกครั้ง
ซึ่งการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เป็นแนวทางในการที่จะสามารถควบคุม และรับมือกับการระบาดของ COVID-19 อย่างได้ผล นอกจากนั้นการเว้นระยะห่างในการท่องเที่ยวในอุทยานฯ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จึงขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วย ที่สำคัญนักท่องเที่ยวทุกคน จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอด ในระหว่างที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!