1 ก.ค.นี้ ! เปิดเรียนวันแรก ยุคโควิด สถานศึกษาเชียงใหม่พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบ “New Normal”

วันที่ 26 มิ.ย. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า จากสถานการณ์การป้องกัน และเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจะมีการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. ที่จะถึงนี้ ซึ่งในขณะนี้แต่ละสถานศึกษาที่เป็นของเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบ และเน้นย้ำ ในทุกโรงเรียนต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ว่าในขณะนี้ สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะดีขึ้น และไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อมาหลายเดือนแล้วก็ตาม

โดยทาง นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทุกภาคส่วนของโรงเรียน ตั้งแต่ผู้บริหาร ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียน ต้องมีความร่วมมือกันในการปรับตัวในครั้งนี้ เพราะโรงเรียนถือเป็นสถานที่เปราะบางที่มีความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในฐานะศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ก็มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยหลัก ๆ แล้ว การที่จะทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยคือ ทุกคนในโรงเรียน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ การรักษาระยะห่าง รวมถึงต้องมีการทำประวัติหรือทะเบียน ผู้ที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน เพื่อที่จะมาสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วหากเกิดการระบาด

ขณะเดียวกันจากผลการสำรวจพบว่าโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 118 โรงเรียน และทุกโรงเรียนก็ได้มีการประเมินตนเอง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบ พบว่าขณะนี้มีโรงเรียนพร้อมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 ก.ค. นี้ 106 โรงเรียน และยังมีอีก 12 โรงเรียน ที่ไม่สามารถเปิดได้ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก้ได้ลงไปให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาเหล่านี้ให้ผ่านเกณฑ์และกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบ New Normal ได้

ขณะที่นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการมาตลอด 4 เดือน ที่ผ่านมา ที่การปิดภาคเรียน เนื่องจากที่ตั้งของโรงเรียนอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ จึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยจำนวนนักเรียนของโรงเรียนขณะนี้มีที่มารายงานตัวทั้งหมด 3,737 คน ยังมีบางส่วนที่ไม่สามารถมารายงานตัวได้ เนื่องจากยังอยู่ในต่างประเทศไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ ทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องมีความรอบคอบและทั่วถึง ในด้านสถานที่ ตลอด 4 เดือน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนก็ได้มีการทำความสะอาดทุก 15 วัน และมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ในโรงเรียน เพื่อให้รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal แบบเต็มรูปแบบ ทั้งการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน การเตรียมจุดล้างมือ เครื่องวัดไข้ต่าง ๆ การรักษาระยะห่าง การติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ทางโรงเรียนก็ได้ติดตั้งไว้พร้อมหมดแล้ว

ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนตระหนักดีกว่า ต้นทุนของนักเรียนแต่ละคนมีไม่เท่ากัน การเรียนออนไลน์ยังมีข้อจำกัด ทางโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอน ให้มีความหลากหลาย มีการจัดทำเอกสารการเรียน หนังสือแบบเรียน ส่งไปให้นักเรียนถึงบ้าน นอกจากนี้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยยังเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดของ สพม.34 ทางโรงเรียนก็ยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการเรียนการสอน การปฏิบัติต่าง ๆ หากโรงเรียนเปิดสอนไปแล้ว 1 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 2 ก็จะมีการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด และขณะนี้โรงเรียนพร้อมแล้วที่จะเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง


ด้าน ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้มีการทำแผนการเตรียมเอาไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาผลกระทบต่าง ๆ ตั้งแต่มีการระบาดในระยะแรก และได้มีการจัดทำการเรียนการสอนออนไลน์ไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา หลังจากนั้นก็ได้มีการทำแผนปฏิบัติงานเฉพาะกิจแบบ 2 ปี เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน ในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ โดยในแผนทางโรงเรียนได้ทำไทม์ไลน์ มาตั้งแต่แต่เริ่มต้นที่มีการระบาด ไล่เรียงไปจนถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา และมาตรการต่าง ๆ ที่จะรับมือในอนาคต โดยทางโรงเรียนได้วางมาตรการเอาไว้ถึง 7 มาตรการ โดยอ้างอิงจากมาตรการต่างๆที่ทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาก่อนหน้านี้ และก็ได้เน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนในโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ขณะนี้ทางโรงเรียนก็มีความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอน และพร้อมที่จะดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวเชียงใหม่กลับมาเรียนหนังสืออย่างปลอดภัย

ขอบคุณภาพประกอบข่าวบางส่วนจาก : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!