รองแม่ทัพน้อยที่ 3 รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

พะเยา เปิดปฏิบัติการ KICKOFF เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก SAVE ZONE NO NEW FACE
เมื่อวันที่ 26 มิย.63 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหน่วยงานในพื้นที่ เปิดปฏิบัติการ KICK OFF เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ SAVE ZONE , NO NEW FACE “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” ณ บริเวณลานหน้าศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพะเยา และ KICK OFF พื้นที่เสี่ยง เป้าหมายตามการร้องเรียน,สถานประกอบการ Logistics ในจังหวัดพะเยาทุกอำเภอ รวม 27 แห่ง– โดยมีพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน 10 แห่ง
– สถานประกอบการขนส่ง Logistics 14 แห่ง
– สถานประกอบการ 3 แห่ง
การตรวจสอบครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับสถานประกอบการ และประชาชนให้มีส่วนร่วมการสกัดกั้นยาเสพติดในสถานประกอบการและการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้ตระหนักถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจังในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำคัญ จำนวน ๓ เรื่อง
1. การติดป้ายเตือน
– การติดป้ายเตือน และการติดตั้งกล้องวงจรปิด
2. การจัดทำข้อมูล
– บันทึกประจำวันของพนักงาน
– บันทึกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวของ ผู้รับ/ผู้ส่ง โดยต้องมีข้อมูลเก็บไว้อย่างน้อยไม่น้อยกว่า 180 วัน
3. การตรวจสอบสารเสพติดในร่างกาย
– การสุ่มตรวจปัสสาวะ
– การตรวจพัสดุภัณฑ์
– สุ่มดูหน้ากล่อง ตรงกับข้อมูลที่บันทึกหรือไม่
– เปิดพัสดุหากมีฐานข้อมูล
โดยมีผลการปฏิบัติดังนี้
– พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน 10 แห่ง ตรวจพบ ครอบครองยาบ้า 2 ราย ผู้เสพ 5 ราย ยาบ้า 11 เม็ด
– สถานประกอบการขนส่ง Logistics 14 แห่ง ผู้เสพ 2 ราย
– สถานประกอบการ 3 แห่ง ไม่พบสารเสพติด
ขอบคุณ พท.หญิงบุษบา พยาราษฎาร์ หน.ส่วนปฏิบัติการกิจการพลเรือน ฝกร. ศป.บส.ชน.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!