อุทยานแจ้ซ้อนลำปาง เตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ ให้ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การ์ดไม่ตก

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้ทำการซักซ้อมเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ (Test Readiness) ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง, นายอำเภอเมืองปาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ซ้อน คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมทดสอบ และให้คำแนะนำ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ ให้ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

ด้านนายเทวัญ จันทร์พรหม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ ให้ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม NEW NORMAL ตั้งแต่ขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยวโดยการจองผ่าน application “QueQ” แสดงคิวจองให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อชำระค่าบริการอุทยานแห่งชาติ การสแกน QR code Check In ผ่าน application “ไทยชนะ ” ผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ตลอดจนการเข้าไปท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ที่มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวตามที่กำหนดไว้ และ การ Check out ผ่านระบบ “ ไทยชนะ ” ก่อนออกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งนี้อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จะเปิดให้บริการในทุกจุดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ลานน้ำพุร้อน การให้บริการห้องอาบน้ำแร่แบบแช่ส่วนตัว ส่วนห้องอาบน้ำแร่แบบสระแช่รวม สระกลางแจ้ง และจุดแช่เท้า ยังไม่เปิดให้บริการ สำหรับน้ำตกแจ้ซ้อนนั้น นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมและถ่ายรูปได้ แต่ห้ามลงเล่นน้ำตกและน้ำในลำธาร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ รักษาระยะห่าง และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยครั้ง ซึ่งอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนได้จัดให้มีไว้บริการตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งเน้นย้ำขอความร่วมมือรักษาสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ งดใช้ถุงพลาสติกที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว (Single-use plastics) ภายในอุทยานแห่งชาติ นายเทวัญ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!