อุทยานแห่งชาติแม่จริม จัดประชุมและดำเนินการทดสอบระบบมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่จริม (Test Run)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่จริม นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม จัดประชุมและดำเนินการทดสอบระบบมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่จริม (Test Run) โดยมี นายชัชชัย ลิ้มภักดี นายอำเภอแม่จริม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกันติพจน์ ปานช่าง ผู้ช่วยสาธารณะสุขอำเภอแม่จริม, นายฉัตรชัย ชายครอง ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน, นางฤติมา กันใจมา ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่านตะวันออก และปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่จริม เข้าร่วมประชุมและร่วมทดสอบระบบมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่จริม (Test Run) ในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจติดตามความพร้อม ได้ทราบถึงวิธีการและมาตรการต่างๆในการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และรับรองความพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแม่จริม และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบมาตรการเตรียมความพร้อมที่ดียิ่งขึ้น อุทยานแห่งชาติแม่จริมจะดำเนินการปรับปรุงพัฒนา ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!