ปางช้างแม่สา เปิดให้นักท่องเที่ยวฟรี พร้อมแถมปุ๋ยมูลช้าง ในตระกร้าอาหารช้าง เพื่อให้นักท่องเที่ยวนำไปทดลองใช้ให้แทนการใช้ปุ๋ยเคมี

นางอัญชลี กัลป์มาพิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปางช้างแม่สา ตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นำปุ๋ยมูลช้างขนาด 100 กรัม แจกนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวชมช้างและป้อนอาหารช้างที่ปางช้างแม่สา หลังทางปางช้างแม่สาได้เปิดการท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มอล เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิก่อนเข้าปางช้าง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมช้างฟรี ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ของทุกวันโดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวมาดูวิถีชีวิตของควาญช้างในการเลี้ยงช้าง การป้อนอาหารช้าง ซึ่งงดการแสดงกิจกรรมและการนั่งแหย่งบนหลังช้าง

ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวไปเที่ยวนั้นก็จะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวท่านใดต้องการทำบุญก็สามารถซื้ออาหารช้างป้อนให้ช้างหายหิวและเป็นการช่วยเหลือทั้งควาญช้างและช้าง 78 เชือก ในปาง ที่สำคัญก็จะได้ปุ๋ยมูลช้างขนาด 100 กรัม ไปทดลองใช้เพื่อเป็นการลดโลกร้อน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!