(มีคลิป) อช.ห้วยน้ำดัง พร้อมเปิดให้บริการ และเชิญชวนนักท่องเที่ยว สัมผัสทะเลหมอกฝน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายบัญชา รามศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทางอุทยาน ฯ ได้จัดทดสอบการเตรียมความพร้อม (Test Readiness) เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้สโลแกน “การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ ป้องกันโรคภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

โดยมี ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาธารณสุขอำเภอแม่แตง และสาธารณสุขอำเภอปาย) คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมทดสอบ และประเมินความพร้อมเจ้าหน้าที่ และแหล่งท่องเที่ยว ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ซึ่งจะเปิดให้บริการการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขึ้นกับสำนักบริหารพื้นที่อุนรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เป็นอุทยานที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ซึ่งในภาวะปกติจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และห้วงที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ห้วงฤดูหนาวและรองลงมาคือฤดูฝน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับอากาศที่หนาวเย็น และทะเลหมอกที่สวยงาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!