(มีคลิป) โรงเรียนยุพราชฯ ซ้อมจุดคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้ และกำหนดให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ทุกแห่งจัดทำแผนมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีมาตรการรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพทย์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. และประกาศของคณะ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 28 มิ.ย. 63 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ จึงได้จัดการซักซ้อม มาตรการให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยก่อนวันเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้ โดยเฉพาะในจัดคัดกรองก่อนเข้ามาในโรงเรียน โดยจะจัดให้มีทางเข้าออกโรงเรียนเพียงทางเดียว นักเรียนและบุคลากรที่จะเข้ามาในโรงเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และลงทะเบียนผ่าน Application ไทยชนะ และทางโรงเรียนได้เตรียมจุดสำหรับล้างมือ และแอลกอฮอล์เจล ให้ทำความสะอาด และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเครื่องเทอร์โมสแกน ไว้จำนวน 2 เครื่องเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิโดยใช้มือวัดอีกจำนวนหนึ่งเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและบุคคลากร

นอกจากนี้แล้วภายในโรงเรียนก็มีการจัดเตรียมจุดสำหรับล้างมือ กระจายไปทุกจุดทั่วโรงเรียน และมีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยอีก 15,000 ชิ้น เพื่อสำรองไว้ให้นักเรียนที่อาจจะลืมเอามาหน้าทำหายในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น เนื่องจากนักเรียนยุพราชวิทยาลัยมีจำนวนกว่า 3 พันคน ดังนั้นเพื่อป้องกันการแออัดของนักเรียนทางโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งให้นักเรียนสลับวันการมาเรียน โดยแบ่ง 2 กลุ่ม โดยจะสลับการเรียนเป็น 2 วัน กับ 3 วัน และทางโรงเรียนได้งดการจัดกิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมที่จะให้นักเรียนมารวมตัวกันทุกกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!