โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ขอขอบคุณ : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!