นายกเทศมนตรีนครลำปาง ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด ก่อนการเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคมนี้

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) และ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โดยมีผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนฯ รวมไปถึงมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ก่อนการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!