PEA ลำพูน บริจาคโลหิต โครงการ PEA ใส่ใจชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี. ประจำปี 2563

วันจัทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 PEA ลำพูน ร่วมกับ บริษัทสหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกับ และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำโดยนายนันทศักดิ์ สุวรรณอัมพา ผจก.กฟจ.ลำพูน พร้อมด้วย ผู้บริหาร,พนักงาน,ลูกจ้าง ในสังกัดทุกแห่ง ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ PEA ใส่ใจชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี. ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโชควัฒนา นิคมสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อ.เมืองลำพูน

ตามรายละเอียดดังนี้
1.ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 100 คน จำนวนโลหิตที่ได้ 45,000 ซีซี.
2.จำนวนผู้บริจาคดวงตา 33 คน
3.จำนวนผู้บริจาคอวัยวะ 24 คน
4.จำนวนผู้บริจาคร่างกาย 1คน

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!