พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ (29 มิ.ย. 63) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ให้แก่อำเภอทั้ง 25 อำเภอ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ประชาชน เพื่อปลูกผักไว้กินเอง ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน สู่ความความมั่นคงทางอาหาร “ภายใต้กิจกรรม” 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน” ทั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตั้งแต่ปี 2552-2562 จำนวน 509 หมู่บ้านๆละ 15 ครัวเรือน รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,635 ครัวเรือน เพื่อนำไปปลูกเป็นอาหารในครัวเรือน และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ผักไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ ซึ่งประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า พริกขี้หนู ฟักแฟง โหระพา กะเพรา มะเขือยาว ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร แตงกวา และถั่วฝักยาว รวมจำนวน 76,350 ชุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!