โรงเรียนไชยปราการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประธานการประชุม และนางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการร่วมชี้แจงข่าวสารทางโรงเรียน ผลการพัฒนาผู้เรียนในรอบปีที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้ ทั้งนี้มีการพบปะผู้ปกครองนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนในแต่ละห้องเรียน

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไชยปราการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น