เห็นจะ ๆ เลขเจ้าแม่ตะเคียนทอง ที่หนองเล็งทราย จ.พะเยา

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาเจ้าแม่ตะเคียนทอง หนองเล็งทราย ที่อยู่ในเขตพื้นที่ครอบคลุมหลายตำบล อาทิ ตำบลป่าแฝก ตำบลบ้านเหล่า ตำบลศรีถ้อย และตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้มีชาวบ้านทั้งใน และนอกพื้นที่ พากันเข้ามาเซ่นไหว้ขอพรขอโชคลาภก่อนวันหวยออก ต่างก็ไม่ผิดหวัง หลังจากที่ใช้แป้งลูบ ๆ ถู ๆ บนท่อนไม้เจ้าแม่ตะเคียนทองภายในศาลา ตัวเลขก็โผล่ขึ้นมาทั้ง 3 ตัวและ 2 ตัว ให้เห็นจะๆ อีกทั้งยังไม่ลืมเลขที่ มีการเขียนไว้บนพื้นซีเมนต์ในศาลา ที่สร้างขึ้นไว้เพื่อเก็บท่อนไม้ตะเคียน ที่ชาวบ้านได้นำขึ้นมาจากหนองเล็งทราย นำมาเก็บไว้ในพื้นศาลาเจ้าแม่ตะเคียนทอง ที่อยู่ใกล้ศาลเจ้าแม่ตะเคียน โดยผู้ที่มาขอโชคลาภต่างก็ได้มองดูเลข ที่เขียนติดไว้บนพื้นซีเมนต์ ในศาลา ระบุ วันที่สร้างศาลาวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 จึงพากันนำไปเสี่ยงโชคด้วยเช่นกัน

จากการสังเกตของผู้ที่มาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง พบว่าต่างก็ได้เลขบางคนก็มองเห็นตัวเลข 3 ตัวเช่น 16 3 และ 2 ตัว 33 อีกทั้งยังนำเลข 31 พ.ค. 2559 ซึ่งเป็นวันที่และปี พ.ศ. ที่สร้างศาลาเจ้าแม่ตะเคียนทอง นำไปเสี่ยงโชคด้วยเช่นกัน

สำหรับท่อนตะเคียนทองในศาลา พบว่ามีมากกว่า 10 ท่อน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ยาวตั้งแต่ 3 เมตร จนถึง 10 เมตร ที่ชาวบ้านในตำบล หลายตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ใจ ได้ช่วยกันนำขึ้นมาจากหนองเล็งทราย นำมาเก็บไว้ที่ศาลาเจ้าแม่ตะเคียนทอง หลังจากที่มีการนำท่อนไม้ตะเคียนทองขึ้นมาไว้ในบริเวณศาลา ต่อมาก็ได้ให้โชคให้ลาภกับชาวบ้านกันมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่พึ่ง และยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้าน ต่างเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทอง คอยปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้าน ให้อยู่ดีมีสุข และยังดลบันดาลให้โชคลาภกับชาวบ้านมาโดยตลอด จนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านว่า เจ้าแม่ตะเคียนทองมีความศักดิ์สิทธิ์ มีเทวาอารักษ์สิงสถิตอยู่ จนเป็นที่เคารพนับถือจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะก่อนวันหวยออก ชาวบ้านจะพากันนำดอกไม้ธูปเทียน น้ำเขียว น้ำแดง ขนม นมเนย ดอกไม้ธูปเทียนผ้าแพรผ้า 7 สี นำมาถวาย เซ่นไหว้เพื่อขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง กันเป็นประจำ

สำหรับ หนองเล็งทราย เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ 5,500 ไร่ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำรองจากกว๊านพะเยา อยู่ในเขตพื้นที่หลายตำบล ของอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่ได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งใช้ในการเกษตรกรรม และยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำอิงในกว๊านพะเยา เพื่อให้ชาวพะเยา และชาวจังหวัดเชียงรายบางอำเภอ ได้ใช้น้ำร่วมกันก่อนไหลลงสู่ลำน้ำโขง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!