“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอโอนเยียวยารวดเดียว 3,000 บาท ในเดือน ก.ค.นี้

หลังจากมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือก็คือ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3.49 พันล้านบาท (3,492,666,000 บาท) โดยมีผู้ถือบัตรจำนวน 1.2 ล้านคน ต่างก็รอรับเงินโอนเยียวยา 1,000 บาท 3 เดือน รวม 3,000 บาท โดยผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาครั้งนี้ คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวย การสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในส่วนการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 1.2 ล้านคน ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลนั้น จะมีการประชุมคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเห็นชอบเงินช่วยเหลือกลุ่มนี้

อย่างไรก็ตามเงิน 1,000 บาท 3 เดือน รวม 3,000 บาท กระทรวงการคลังเปิดเผยถึง แนวทางการจ่ายเงิน จะเป็นการโอนเงินให้ครั้งเดียว จำนวน 3,000 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยเตรียมประชุมคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ความเห็นชอบในเร็ว ๆ นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!