ชวนทุกท่านบริจาคเลือด เนื่องจากภาวะโลหิตสํารอง ใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ขาดแคลน !!

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องจากภาวะโลหิตสํารอง ในโรงพยาบาลขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย อาทิ ผู้ป่วยอุบัติเหตุเสียเลือดมาก, ผู้ปวยผ่าตัดหัวใจ, ปลูกถ่ายอวัยวะ, ปลูกถ่ายไขกระดูก, ผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยโลหิตจางธาลัสซีเมีย เป็นต้น

*หมายเหตุ*

ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 งดบริจาคโลหิตชั่วคราวอย่างน้อย 4 สัปดาห์

– ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัส CoVID-19 งดบริจาคโลหิตชั่วคราวอย่างน้อย 4 สัปดาห์

– ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้งดบริจาคโลหิต 3 เดือน

– ภายหลังบริจาคโลหิต หากผู้บริจาคโลหิตได้รับการวินิจฉัย จากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัส CoVID-19 ให้แจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิตทันที

– ผู้บริจาคโลหิตจะต้องตอบคําถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง โดยให้ข้อมูลเป็นจริงทุกประการ

ติดต่อบริจาคโลหิตได้ที่… ห้องรับบริจาคโลหิตงานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.) โทรศัพท์ 053-935624

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!