วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชุมครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการ (ครู) และครูพิเศษ ทุกแผนกวิชา เพื่อรับทราบนโนบายการบริหารงานของผู้อำนวยการฯ แจ้งข้อราชการให้ทราบและยึดถือปฎิบัติ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ และการเรียนการสอนที่ต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา และวาระอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม และห้องประชุมสุทธารมย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!