ทต.แม่ลาน้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน” เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม 

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 น.ส.พิมพรรณ มานะจิต นายก ทต.แม่ลาน้อย ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ และโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ในสังกัด ทต.แม่ลาน้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม ตามนโยบายการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง ในการดูแลบุตรหลานของท่านสู่การเรียนการสอนแบบ NEW NORMOL ต่อไป ณ อ.เเม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!