อนุกรรมการลงพื้นที่ ประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวกของหน่วยงานรัฐ ใน จ.เชียงราย

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก นำโดย นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วย พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ น.ส.กฤษฎาพร ทองรักษ์ และน.ส.มะลิวัลย์ เก็ดหมัด ผู้ช่วยเลขานุการ เดินทางลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชน ของหน่วยงานรัฐในจังหวัดเชียงราย ที่ทางหน่วยงานได้ทำการยื่นเรื่องขอสมัครนำจุดบริการประชาชน เข้ารับการประเมินเพื่อยกระดับเป็นศูนย์บริการประชาชนมาตรฐานระดับประเทศ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อีกทั้ง ยังช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับการพัฒนา คุณภาพของงานบริการให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม

โดยช่วงเช้า นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการฯ นำคณะเดินทางเข้าประเมิน สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สรวย ช่วงสายนำคณะเข้าประเมิน สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่ลาว แล้วเดินทางช่วงบ่ายไปยัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าแดด เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจ พนักงานข้าราชการ ณ จุดบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าแดด และเดินทางไปยัง ธนาคาร ธ.ก.ส. อำเภอป่าแดด ตามลำดับ

สำหรับการประเมินของอนุกรรมการได้รับการเปิดเผยว่า จะประเมินตั้งแต่งานบริการอาคารสถานที่ การจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ และประชาชนผู้ใช้บริการทุกกลุ่มตามหลักอารยสถาปัตย์ เช่น จุดบริการชาร์ทโทรศัพท์ฟรี จุดบริการเครื่องดื่มสำหรับผู้มาใช้บริการ จุดเคาน์เตอร์บริการในรูปแบบ One Stop Service จุดสนับสนุนสินค้า OTOP ชุมชน และจุดบริการให้คำปรึกษาปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!