ร.ร.ไชยปราการ ต้อนรับ นอภ.และคณะตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดยนายกิตติคุณ คชรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ไชยปราการ น.ส.กิ่งกาญ เครือรอด ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พ.ต.ท.ณัฐกิตติ์ อัจฉวิยะสกุล สวป.สภ.ไชยปราการ ร.ต.อ.พลวัฒน์ บุญชู รอง สวป. ร.ท.วัชรา ธวัชไชย นายทหารกิจการพลเรือน กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจที่ 4 และคณะ มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนไชยปราการ ตามมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการ โรงเรียนไชยปราการให้การต้อนรับ และรายงานการดำเนินกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!