รพ.สต.ช่อแฮ และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง มอบถุงปันสุขผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้าน 153 ชุด

เมื่อวันที่ 30 มิถนายน 2563 เวลา 09.30 น. พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ พร้อมด้วยนางปรินดา เดชบุญ ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.ช่อแฮ และอสม.ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ได้มอบถุงยังชีพหรือถุงปันสุขให้กับผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้านในต.ช่อแฮ และต.ป่าแดง ผ่านอสม.จำนวน 153 ชุด และเดินทางไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้าน ในเขตเทศบาลต.ช่อแฮจำนวนหนึ่ง

พร้อมให้ความรู้เพื่อเฝ้าระวังดูแลปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้าน ลดอันตราย และลดความพิการที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีการรักษาดูแลที่ไม่ถูกวิธี ล้วนแต่เป็นปัญหาสุขภาพที่มีผลกระทบต่อครอบครัวในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ ท้อแท้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.ช่อแฮ จึงได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้านขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โดยพระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัด และธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!