โมบายคลายเครียดสัญจร เสริมพลังสุขภาพจิตเชิงรุก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ณ ตลาดสดแม่โจ้

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เยี่ยมทีมโมบายคลายเครียด ในโอกาสลงพื้นที่เชิงรุกเสริมพลังสุขภาพจิต “โมบายคลายเครียดสัญจร” ตลาดสดแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี น.ส.เจริญพร กิจชนะพานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) โรงพยาบาลสวนปรุง และทีมสุขภาพจิต MCATT เขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วย โรงพยาบาลสวนปรุง, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หน่วยรถโมบายคลายเครียดสัญจร ให้บริการประเมินความเครียด เสริมพลังใจ อึด ฮึด สู้ แนะนำสายด่วนสุขภาพจิต 1323 และ 094 631 7373 ปรึกษาความเครียด กังวล ซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ สำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 พร้อมมอบถุง “ดีต่อใจ” โดยมีสื่อความรู้สุขภาพจิต หน้ากากผ้าคิดดี พัดดีต่อใจ แอลกอฮอล์เจล และอื่น ๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!