พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

วันนี้ (30 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ที่วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และคณะสงฆ์จังหวัดฯ จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการสืบทอดประเพณี การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!